16 mars 2020

Planerade operationer ställs in

Region Sörmland ställer in alla kirurgiska operationer med undantag för akuta- och canceroperationer mellan i dag måndag 16 mars till och med söndag 31 maj vid länets tre somatiska sjukhus i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

- Med de nya direktiven om att du behöver vara symtomfri två dagar efter en förkylning så har vi ett ökat antal sjukskrivna medarbetare. Det är bakgrunden till detta beslut, säger Bo Tideholm, divisionschef Kirurgi.

Operationer, så kallad dagkirurgi, där patienter inte behöver anestesi eller läggas in på sjukhus kommer fortgå som tidigare.

CNQZ