15 september 2020

Organisationer föreslås få behålla bidrag

Flera organisationer och föreningar har i rådande situation svårt att genomföra sin planerade verksamhet för 2020. Region Sörmland vill nu låta de verksamheter som fått ekonomiskt bidrag behålla dessa om man påverkats av covid-19 pandemin.

- De här organisationerna spelar en nyckelroll för många människor men också för vår demokrati i Sörmland. Tillsammans verkar de inom en mängd samhällsviktiga områden och det är viktigt att vi som region bidrar till deras fortlevnad i dessa svåra tider, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Regionstyrelsen beslutade i december 2019 om fördelning av 2020-års organisationsbidrag. Bidragen gäller berättigade organisationer i Sörmland inom områdena antidiskriminering, barn- och ungdom, drogförebyggande, funktionsnedsättning, idrott, nationella minoriteter, pensionärer, socialt stöd samt politiska ungdomsförbund på regionnivå.

Covid 19-pandemin har för många bidragsunderstödda organisationer inneburit svårigheter att fullfölja den verksamhetsnivå som angavs i ansökan. Detta då mötesrestriktioner införts i landet. Samtidigt finns en oro över framtida ekonomiska villkor då övriga intäktskällor inte funnits tillgängliga och eventuellt inte återkommer inom överskådlig tid.

- Flera föreningar har varit väldigt kreativa under våren men det finns verksamheter som inte har kunnat genomföras i de tider vi lever i. Vi är därför måna om att kunna hjälpa föreningslivet så långt vi har möjlighet, säger Maria Vejdal, verksamhetschef för välfärd och folkhälsa.

Förslaget som diskuteras och beslutas i regionstyrelsen den 22/9 är att de bidragsbeviljade organisationer år 2020 undantas från återbetalningskrav i de fall planerad verksamhet påverkats av Covid-19 pandemin och tilldelat bidrag återstår vid årsskiftet.

Det ordinarie ansökningsförfarandet inför år 2021 kvarstår, per organisation, utan inverkan från eventuellt överskjutande medel år 2020.

G8B3