30 december 2020

Planering för vaccinering särskilda boenden för äldre

I veckan har Region Sörmland fått en ny leverans av vaccin mot covid-19. Vaccineringen fortsätter på särskilda boenden för äldre under vecka 53, 1 och 2. Under vecka 2 planeras alla som bor på särskilda boenden för äldre ha fått sin första vaccindos.

I Nyköping startade vaccinationerna på särskilda boenden den 27/12. Nu följer Eskilstuna kommun som startar med flera boenden under vecka 53 och därefter övriga kommuner i Sörmland.

Från vecka 3 och framåt planeras för att starta vaccinering av personer med hemsjukvård och hemtjänst. De som har hemsjukvård eller är över 90 år får en tid på sin vårdcentral, kallelse skickas per post. De som har hemsjukvård eller är över 90 år får en tid på sin vårdcentral, kallelse skickas per post. De som inte kan ta sig till vårdcentralen erbjuds hembesök i samverkan med kommunerna. Ett stort antal av de som har hemsjukvård har även hemtjänst. De som endast har hemtjänst kommer att erbjudas bokning via 1177.se under kommande veckor. Det går inte att boka tid i dagsläget vare sig via telefon eller via 1177.se.

Planering pågår för vaccinering av kommande prioriteringsgrupper.

Observera att all planering som görs är preliminär ända tills vi säkerställt att vi får leveranser av vaccin som planerat. Informationen kan komma att ändras.

Läs mer

Håll dig uppdaterad genom att läsa den senaste informationen på 1177.se.

Läs mer om prioriteringsordningen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns också vanliga frågor och svar.

P7XH