22 maj 2020

Region Sörmland är pilotlän för egenprovtagning för Covid-19

Region Sörmland arbetar tillsammans med Folkhälsomyndigheten för att öka provtagningen i länet. Personer med symtom för covid-19 ska sköta mycket av provtagningen själva vilket gör att antalet provtagna kan öka. Dessutom har tester för antikroppar startat.

- Det pågår ett test i Eskilstuna som innebär att medarbetare inom hälso-och sjukvård med symtom kan åka till en plats där de får provtagningsutrustning. Personen genomför sedan själv sin provtagning med salivprov i kombination med egenprovtagning av svalg och näsa, säger Sofia Stenlund Wretling, chef för utvecklingsenheten på Region Sörmland.

I nuläget testar Region Sörmland bland annat personer som läggs in på sjukhus, personer boende på kommunala boenden eller som har hemsjukvård/hemtjänst. Medarbetare som arbetar patientnära inom dessa verksamheter erbjuds också provtagning.

Nästa steg är att utöka provtagning till ytterligare grupper, som patienter i öppenvård och olika funktioner i samhällsviktig verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att kunna utöka grupper för provtagning behöver flöden med egenprovtagning införas.

En del tekniska lösningar kvarstår innan provtagningsflödet är klart att utvidgas till flera grupper.
- 1177 vårdguidens e-tjänst, patientens egenprovtagning, ska bli navet i denna process där personen både ska kunna skriva sin remiss för provtagning och efter utfört prov kunna ta del av sitt provresultat via 1177 vårdguiden, säger Sofia Stenlund Wretling.

Utöver de utökade testerna för covid-19 provtas nu medarbetare på länets sjukhus för antikroppar mot covid-19. Testerna är frivilliga och svaret påverkar inte hur medarbetare ska agera i arbetet med att vårda patienter med covid-19.

- Vi vet idag inte om fynd av antikroppar innebär helt skydd mot ny covid-19 infektion men det mesta talar för att personer med antikroppar har skydd under lång tid mot ny infektion, säger Magnus Johansson, chef för division medicin i Region Sörmland.

Antikropparna mot covid-19 utvecklas en till tre veckor efter en genomgången infektion och finns kvar under lång tid. Provet säger inget om personen har en aktuell infektion utan kan enbart svara på om personen varit sjuk i covid-19. Testerna erbjuds nu till en stor del medarbetare på kliniker som arbetar med vård av covid-19 patienter. Det är frivilligt att göra testet.

- Även om svaret från testet inte innebär någon förändring av hur medarbetare ska agera vid infektionssymtom eller vilken skyddsutrustning som ska användas kan det vara bra att få en indikation på om man varit infekterad, säger Magnus Johansson.

Fakta Antikroppstester

Medarbetare på infektionskliniken på Mälarsjukhuset erbjöds under v. 20 de första testerna. 135 medarbetare testades, av dessa hade 22 antikroppar, 16 procent.

JKXF