17 augusti 2020

Region Sörmland avslutar stabsläget

Region Sörmland har befunnit sig i stabs- och förstärkningsläge sedan 11 mars med anledning av covid-19. Från och med idag, måndag den 17 augusti avslutas stabsläget.

Regionens arbete med att förhindra smittspridning och ta hand om patienter med covid-19 kommer att fortsätta men den regionala särskilda sjukvårdsledningen avvecklas och arbetet kommer att följas av en coronagrupp.

I coronagruppen ingår Smittskyddsläkaren, verksamhetschef Krisberedskap, verksamhetsområdeschef Regionservice, Divisionschef medicin som medicinsk rådgivare, Chef för patientsäkerhetsenheten och kommunikationsdirektören.

FZ2M