10 november 2020

Region Sörmland höjer beredskapen på grund av ökad smittspridning

Region Sörmland höjer från och med i dag sin beredskap till följd av coronapandemin, och inför ett så kallat stabsläge. Orsaken är ökad smittspridning i länet och att antalet patienter som vårdas för covid-19 ökar.

Syftet med att höja beredskapen är att öka Region Sörmlands förmåga att hantera den påverkan som smittspridningen kan få för organisationen och dess verksamhet, inte minst hälso- och sjukvården.

- Det innebär att vi aktiverar funktioner och arbetssätt som vi använder vid kriser och har tätare avstämningar i våra olika ledningsstrukturer, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektörer Region Sörmland tillika sjukvårdsledare i regional särskild sjukvårdsledning.

PBGQ