5 februari 2019

Region Sörmland inför visselblåsarsystem

Region Sörmland inför nu ett visselblåsarsystem. Syftet är att medarbetare anonymt ska kunna larma om missförhållanden i verksamheten.

– Det är viktigt att sörmlänningen känner att vi har ordning och reda i våra verksamheter. Det här är ytterligare ett sätt att visa att vi inte tolererar missförhållanden hos oss, säger Monica Johansson, (S), regionstyrelsens ordförande.

Visselblåsarsystemet ska motverka korruption, öka förtroendet för regionen internt och externt, stärka organisationens etik och värderingar och göra det enkelt och tryggt för regionens medarbetare att göra det rätta och anmäla exempelvis situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning, ekonomisk brottslighet, allvarliga diskrimineringar och trakasserier eller allvarliga tjänstefel.

– Vi har länge arbetat mot korruption och oegentligheter. Visselblåsarsystemet är nästa steg i arbetet så medarbetare anonymt och säkert kan larma om allvarliga missförhållanden som rör personer i ledande ställning eller i andra nyckelpositioner. Det handlar om både anställda och förtroendevalda, säger Lars Gunnar Svensson, säkerhetschef i Region Sörmland.

Den som anmäler kan vara anonym, om hen vill det, och trygg med att anmälan utreds på ett oberoende sätt. Visselblåsarsystemet hanteras av en extern part och alla inkomna anmälningar sammanfattas i anonym formulärform innan de skickas till utredningsgruppen på Region Sörmland.

Innehållsansvarig: Fredrik Gustavsson
1UUR