4 december 2020

Region Sörmland redo när vaccin finns godkänt

En prioriteringsordning för covid-19 vaccinationer har nu presenterats av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Förslaget välkomnas av Region Sörmland som är redo att börja vaccinera när ett vaccin finns på plats. Vaccinationen blir avgiftsfri.

- I Region Sörmland har förberedelsearbetet pågått länge och vaccinationerna kommer att starta så fort ett, eller flera, vaccin finns godkänt och de doser vi blivit tilldelade finns hos oss, säger Sofia Stenlund Wretling, enhetschef på utvecklingsenheten i Region Sörmland.

Personer på äldreboende, personer med hemtjänst och dess närstående, personal inom äldrevården och sedan olika åldersgrupper och riskgrupper. Det är den föreslagna prioriteringsordningen för det kommande vaccinet. Beslutades av regeringen och Folkhälsomyndigheten i dag, 4/12.
- Våra vaccinationer kommer starta i dessa prioriterade grupper. Vi gör det tillsammans med kommunerna, vi kommer göra det på ett effektivt och säkert sätt och startar med särskilda boenden. Vi har stor vana av att genomföra andra vaccinationer vilket vi har nytta av även vid denna vaccination, säger Sofia Stenlund Wretling.

Den allmänna vaccinationen för personer som inte tillhör riskgrupper, eller är 70 år och uppåt, kommer starta senare under 2021. Vaccinationen mot covid-19 blir avgiftsfri.

FX6S