17 april 2020

Region Sörmland startar digital coronamottagning

I dag, fredag den 17 april, öppnar Region Sörmland en ny e-tjänst för enkel kontakt med vården. Personer med förkylnings- eller luftvägssymtom, som kan bero på coronaviruset, erbjuds nu egenvårdsråd eller chatt med en sjuksköterska via mobil, surfplatta eller dator. Det finns också möjlighet till videosamtal.

- Om du är orolig för att du har covid-19 kan du vända dig till vår digitala mottagning för att beskriva dina symptom och få råd. Där finns möjlighet att chatta med en sjuksköterska och dessutom har vi läkare kopplad till denna tjänst under vissa tider, säger Sabina Kalaitzis Barrögård, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden i Region Sörmland.

Den digitala coronamottagningen är självklart avgiftsfri, har öppet alla dagar mellan 9-15 och nås via 1177.se. Här får vårdsökande ytterligare ett alternativ till sjukvårdsrådgivning utöver det som 1177 ger på telefon.

Genom att logga in med mobilt BankID via mobil, surfplatta eller dator får den som söker vård först svara på en rad frågor. Utifrån svaren ges antingen egenvårdsråd vid lindriga besvär eller så får den vårdsökande chatta med en sjuksköterska som bedömer vårdbehovet och kan guida vidare. Det finns också möjlighet till ett videosamtal.

- Utöver att erbjuda regioninvånarna en smidig digital ingång till vården är tanken att vi kan avlasta vården genom att effektivisera hanteringen av coronarelaterade ärenden, säger Sabina Kalaitzis Barrögård.

G64N