8 november 2019

Regionala utvecklingsnämnden besöker SSAB

Miljöutmaningarna är stora, men genom att hitta smarta och innovativa arbetssätt är det möjligt att möta miljöutmaningarna och samtidigt bidra till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Fredagen den 8 november besöker Region Sörmlands Regionala utvecklingsnämnd (RUN) SSAB i Oxelösund för att ta del av just smarta och innovativa arbetssätt.

- För oss i Region Sörmland är det viktigt att både följa och aktivt bidra till utvecklingen av hållbara lösningar, både för våra medborgare och för vårt näringsliv. Exemplet med SSAB är lite extra spännande att få ta del av eftersom det handlar om stora strukturella förändringar som får så oerhört stor effekt, säger Monica Johansson (S), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

1172