16 oktober 2020

Regionala utvecklingsnämnden i korthet 16/10 2020

Beslut om att flytta validatorer till mitten av bussarna i den allmänna kollektivtrafiken, Strukturbild Sörmland fastställd samt fortsatt stödinsats för Sörmlands besöksnäring.
Det var en del av vad som diskuterades och beslutades på mötet med regionala utvecklingsnämnden den 16/10.

Validatorer i bussarna ska flyttas

Region Sörmland stängde framdörrarna på bussarna för påstigning den 18 mars 2020. Detta skedde utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt senare även Arbetsmiljöverkets beslut om stängda framdörrar.

Då det inte finns en lösning i närtid som innebär att framdörrarna kan öppnas fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om att flytta validatorerna till mitten av bussen.

Denna åtgärd innebär ingen helhetslösning, men medför positiva effekter i form av att;

  • funktionen aktivering av kort vid första validering åter kan tas i bruk,
  • reskassa återigen fungerar inom en zon, och
  • möjlighet till viss statistik för analys av resandeflödet erhålls.

Den preliminära kostnaden för flytt av validatorerna uppskattas till 3 000 kr per buss, vilket innebär en total kostnad om 768 000 kr räknat på de 256 bussar som nu samlat finns inom den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland.

Strukturbild Sörmland fastställd och ny länstransportplan ska tas fram

Strukturbild Sörmland fastställdes vid mötet. Strukturbilden kommer att vara utgångspunkt i det fysiska perspektivet i genomförandet av Sörmlandsstrategin och är en grund för framtagandet av den nya länstransportplanen för Sörmland.

Genom strukturbilden kan regionen och kommunerna tillsammans med andra aktörer fokusera insatserna på de prioriteringar som ger störst nytta för Sörmlands utveckling.

Du hittar strukturbilden här.

Fortsatt stödinsats för Sörmlands besöksnäring

Region Sörmland fortsätter stötta den lokala besöksnäringen. Detta bland annat genom rådgivning, bevakning av statliga stödinsatser och en företagsjour.
De företagsstödjande insatserna har ett fokus på besöksnäringen och närliggande branscher. Praktiskt innebär detta att de ska:

  • Vara rådgivande samt samtalspart till företag inom exempelvis statliga stödinsatser, affärsutveckling, Human Relations (HR), ekonomi
  • Kunskapsförstärkning allmänt inom företagande
  • Bevaka statliga stödinsatser, förändringar inom ekonomi och strukturer anknytning till företagande
  • Genomföra webbinarier till företag och andra berörda parter
  • En företagsjour införs dit frågor tas emot och guidas vidare till rätt part och stödinsats.

Projektägare och projektledare är Stua och arbetet genomförs i dialog med exempelvis Almi och Fris.

Här finns alla handlingar. 

UXGQ