13 maj 2020

Regionen döljer inget - JO välkommen att granska

Tjänstepersoner i Region Sörmland är dubbelt JO-anmälda. Anmälningarna handlar om att regionen ska ha förhindrat och försinkat utlämnande av uppgifter som begärts av media. Det antyds också att regiondirektören raderat mejl för att inte lämna ut dem. Region Sörmland är av annan åsikt men välkomnar en granskning från JO.

- Region Sörmland har lämnat ut de uppgifter som media har frågat efter. I de fall då vi inte kunnat lämna ut det som efterfrågats har vi förklarat varför, och hänvisat till möjligheten att överklaga. Vi har heller inte förhalat att lämna ut uppgifterna utan hanterat dem så skyndsamt vi har kunnat, säger regiondirektör Jan Grönlund.

Region Sörmland har under den pågående pandemin fått ta emot stora mängder förfrågningar. Det JO-anmälningarna dock framför allt handlar om är specifika frågor ställda av Sörmlands Media. Frågorna kom till regionen på skärtorsdagens eftermiddag och lämnades ut efter påskhelgen, efter två ordinarie arbetsdagar.
- Vi gör sedvanliga juridiska bedömningarav de förfrågningar vi får till oss innan vi lämnar ut uppgifter, det tar en viss tid vilket är helt rimligt, säger Jan Grönlund.

Vad gäller mejl som ska ha redarats i samband med medias begäran att få ta del av dem råder också delade meningar.
- Jag gallrar återkommande min mejlbox och har gjort så under mina år i Sörmland. Jag diarieför det som ska diarieföras och rensar bland mejl som är av ringa vikt. Jag gör det helt i enlighet med det regelverk som vi har i Region Sörmland. Det handlar alltså inte om att jag tog bort mejl då jag fick medias förfrågan, detta är helt felaktigt, säger Jan Grönlund.

Region Sörmland välkomnar en prövning från JO:s sida.

Z1YM