21 oktober 2020

Regler för dig som bor med en konstaterat corona-smittad person i Sörmland

Om någon som du bor med, eller har övernattat hos, har konstaterad covid-19, är du skyldig att följa vissa förhållningsregler som läkare ger. De av folkhälsomyndigheten beslutade reglerna gäller från början av oktober.

Hur går det till och vad innebär det?

När någon har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 kommer läkare, via telefon, att ge förhållningsregler till alla i personens hushåll som är i gymnasieåldern eller äldre. Läkaren eller en medhjälpare kontaktar både den som testats positivt och berörda hushållskontakter. Friska barn får inga förhållningsregler utan får gå i förskola och grundskola som vanligt. Sjuka barn över 6 år kan provtas enligt rekommendation.

Det här gäller:

Du som har fått förhållningsregler är skyldig att följa dessa, att stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som om du hade testats positivt för covid-19.

  • Förhållningsreglerna gäller från och med datumet då personen i ditt hushåll testats positivt för covid-19 och i sju dagar framåt, eller annat datum som beslutats av läkaren.
  • På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderas att symtomfria personer i hushållet provtas, förutom barn under 6 år. Provtagningen kan du beställa via 1177.se. De personer i hushållet som får ett negativt provsvar kan återgå till högskola/universitet/vuxenstudier eller arbete dag 8, om de är fortsatt symtomfria och om inte läkaren har gett andra förhållningsregler.
  • Observera att det finns risk för att du insjuknar under hela inkubationstiden, 14 dagar, men att risken är störst under de första sju dagarna. Var extra uppmärksam på eventuella symtom.

Du kan ha rätt till smittbärarpenning

Det är också läkaren som skriver intyg om smittbärarpenning till dig som inte kan arbeta eller studera hemifrån. Du kan ansöka om smittbärarpenning på basen av intyget om du inte kan arbeta hemifrån. Du kan läsa mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans hemsida.

QRRK