6 maj 2019

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

Bättre kvalitet och mer jämlik vård i länet. Det är tanken med förslaget att införa remisser för neuropsykiatriska utredningar. Förslaget diskuteras på mötet med Regionstyrelsen den 7/5.

– Vi har tillfört ökade resurser för neuropsykiatriska utredningar i årets budget och ett remisskrav är nästa steg för att få tydligare vårdkedjor med ökad kvalitet på vården, säger Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård.

Antalet personer som söker för neuropsykiatrisk frågeställning ökar. 2018 fick 600 personer från Sörmland neuropsykiatrisk utredning utanför Region Sörmlands verksamhet. Det är till största delen en följd av det fria vårdvalet. Totalkostnaden uppgår till18 miljoner kronor.

– Vi startar nu flera olika aktiviteter för att skapa effektiva utredningsflöden med god kvalitet i Sörmland. Bland annat en ny divisionsövergripande mobil mottagning som ska utreda inom autismspektrumtillstånd och/eller ADHD från fem års ålder och uppåt. Detta gör vi för att vi vill erbjuda ökad tillgänglighet och jämlik vård, säger Mari Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder.

Neuropsykiatrisk utredning inleds med bedömning av patientens symtom som kan leda vidare till fortsatt utredning och diagnos. Den ligger i sin tur till grund för behandlingen.

Förslaget innebär:

Att patienter som utreds av externa vårdgivare ingår i en tydligare vårdkedja.

Patienten får alltid en bedömning av sina symptom innan neuropsykiatrisk utredning påbörjas och de med störst behov får utredning först.

Kvaliteten i utredningarna säkerställs genom att remisser skickas till externa vårdgivare med samma kvalitetskrav som finns inom Region Sörmland.

Risken för dubblering av utredningar minskar.

DGBE