1 augusti 2019

Remisskrav infört för neuropsykiatriska utredningar

Antalet personer som söker för neuropsykiatrisk frågeställning ökar. 2018 fick 600 personer från Sörmland neuropsykiatrisk utredning utanför Region Sörmlands verksamhet.

Detta är till största delen en följd av det fria vårdvalet. Totalkostnaden uppgår till 18 miljoner kronor.

Från och med 1 augusti inleds neuropsykiatriska utredningar med bedömning av patientens symtom som kan leda vidare till fortsatt utredning och diagnos. Denna bedömning ligger i sin tur till grund för behandlingen.

Detta innebär att patienter som utreds av externa vårdgivare nu ingår i en tydligare vårdkedja. Patienten får alltid en bedömning av sina symptom innan neuropsykiatrisk utredning påbörjas, och de med störst behov får utredning först. Kvaliteten i utredningarna säkerställs genom att remisser skickas till externa vårdgivare med samma kvalitetskrav som finns inom Region Sörmland. Samtidigt minskar också risken för dubblering av utredningar.

AK64