4 maj 2020

Resultat av enkätundersökning av covid-19 på äldreboenden i Sörmland

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Sörmland har genomfört en enkätundersökning för att få en bild av läget och vad som gjorts under rådande situation med covid-19.

1FZP