13 mars 2020

Rutin för provtagning för covid-19

Rutinerna för provtagning för covid-19 ändras i Region Sörmland enligt de nationella riktlinjer som finns. Personer som testas är nu endast patienter som vårdas på sjukhus, har behov av sjukhusvård med akut luftvägssymtom utan känd orsak.

- Det innebär att du som invånare med milda symptom och inte behöver sjukhusvård ska stanna hemma och rekommenderas egenvård tills du är symtomfri. Du behöver inte kontakta 1177, säger Magnus Johansson regional Sjukvårdsledare och chef för division medicin.

Detta gäller oavsett om du har vistats utomlands eller har haft kontakt med personer som vistats utomlands.

- Vi vill skydda dem som har störst risk för allvarlig covid-19 infektion, nämligen våra äldre patienter med underliggande sjukdom. Vi vill undvika smittspridning på sjukhus där många av patienterna är just äldre personer. Vi testar inte personer utan symptom eftersom testet inte är utformat för det. Det är också mycket viktigt att minska smittspridningen i samhället genom att personer med luftvägssymtom är hemma från arbete och skola och begränsar sina sociala kontakter under tiden de är sjuka, säger Maria Remén, smittskyddsläkare.

För att skydda de personer som är allra mest känsliga för coronaviruset gäller sedan i torsdags kraftiga besöksrestriktioner till länets sjukhus. Den generella regeln är att inte besöka närstående eller andra bekanta även om undantag finns. Personer med luftvägssymtom är dock helt förbjudna att göra besök.

JER3