10 december 2020

Så förbereder Region Sörmland vaccinering för covid-19

Vaccinering mot covid-19 blir ett viktigt bidrag för att vi alla ska få en någorlunda vanlig vardag igen. Men restriktioner kommer ändå kvarstå under en lång tid framöver. Region Sörmland förbereder nu för att starta en effektiv och smittsäker vaccinering så snart regionen får sina doser av ett godkänt vaccin.

I dag är det inte möjligt att boka något vaccin mot covid-19, varken för enskilda patienter eller vårdgivare. När vaccinationsstarten närmar sig kommer det finnas information på 1177.se och i regionens andra kanaler om vilka grupper som erbjuds vaccin och hur de ska göra för att få vaccinet. Där kommer det också finnas information från ansvariga myndigheter om de olika vaccinen.

Prioriterade grupper erbjuds först
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som ska styra i vilken ordning vaccineringen ska göras. Principen är att störst behov går först och äldre, personer med underliggande sjukdomar och vård- och omsorgspersonal ska prioriteras. Tidpunkten för när ett godkänt vaccin levereras till Sverige är inte fastlagd, men Folkhälsomyndigheten bedömer att det kan bli i januari.

Godkännandeprocess- finns det vaccin godkänt?
De olika vaccinerna genomgår just nu en process med säkerhetsprövningar i flera steg. De ska godkännas på europeisk nivå där även svenska Läkemedelsverket ingår. Därefter kommer de till Sverige. Folkhälsomyndigheten fördelar dem sedan till varje region och därefter kan vi i Region Sörmland börja erbjuda vaccin enligt den nationella prioriteringsordningen.
- Vi måste vara ödmjuka inför att det kommer ta många månader innan alla har blivit erbjudna vaccin. Vägen dit kommer inte vara spikrak, utan stopp eller vissa vägbulor. Det kommer vara oerhört viktigt att fortsätta följa alla rekommendationer under lång tid framåt, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Vaccin godkänt (uppdaterad information 22/12)

I EU och Sverige finns nu godkänt vaccin mot covid-19.
På läkemedelsverkets sida finns mer information.

Effektiv och smittsäker vaccination
Region Sörmland arbetar nu intensivt med förberedelser för att, när det blir dags, kunna erbjuda vacciner till rätt grupper på ett effektivt och smittsäkert sätt. I förberedelserna ingår sådant som lagerhållning, distribution, förvaring av vaccin, hygienrutiner, skyddsutrustning, vaccinationsplatser, kommunikation, registrering av doser och rapportering till nationella myndigheter.
- Även om vi förbereder oss metodiskt så måste vi be sörmlänningarna om att ha tålamod. Vi kommer behöva justera och ändra i processen efterhand. Vårt sätt att arbeta kommer behöva anpassas efter vilket sorts vaccin vi får, hur det ska förvaras och hur mycket vi får men målet kommer hela tiden vara att kunna erbjuda effektiv och smittsäker vaccination så snart det bara går, säger Signar Mäkitalo.

Omfattande vaccinprocesser genomförs varje år när tusentals sörmlänningar vaccineras mot till exempel säsongsinfluensa och lunginflammation men planeringen av covid-19 vaccineringen blir mycket speciell.

Finns privata alternativ där jag kan köpa mitt vaccin?
Nej, vaccinet distribueras av staten, via regionerna och är avgiftsfritt. Det finns inga privata alternativ som erbjuder vaccination mot en avgift.

Ojämn tillgång på vaccin
Region Sörmland förbereder sig för att det blir ett rörligt startdatum, för att vissa vaccin kan passa en grupp och andra vaccin en annan grupp. Planering görs utifrån att ett vaccin kan behöva ges i en eller två doser och med tanke på att de olika vaccinen kan behöva förvaras på olika sätt.
- Förberedelser görs också för att tillgången på vaccin kan bli mycket ojämn. Kanske kommer stora mängder doser på en gång eller så blir tilldelningen liten och kommer med ojämna intervaller. Ännu så länge vet vi inte exakt hur det kommer att bli, vilket såklart påverkar vår planering, säger Sofia Stenlund Wretling, enhetschef på hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet och del i gruppen som arbetar med vaccinationsfrågan i Region Sörmland.

 

Region Sörmland berättar fortlöpande på våra webbplatser om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen av covid-19 går.

Mer information finns här Krisinformation.se

och här Folkhälsomyndigheten

7HFU