24 november 2020

Samtliga regioner kritiseras för covidvården på äldreboenden - men felaktigt att riktlinjer använts i Sörmland

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar landets samtliga regioner för vården av personer på äldreboenden under coronapandemin våren 2020. Region Sörmland får bland annat kritik för att boende inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vissa uppgifter i beslutet är dock felaktiga.

- Vi välkomnar IVO:s granskning, det är viktigt att den görs och vi ser den som en hjälp att förbättra vården. Vår egen journalgranskning visar också på brister så delar av kritiken känns igen, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

I sitt beslut skriver IVO att det finns uppgifter som tyder på att Region Sörmland använt riktlinjer om att patienter som bor på särskilt boende inte skulle skickas till sjukhus för vård eller endast erhålla viss typ av vård och behandling. Detta ska ha sitt ursprung i en skrivelse från infektionskliniken.

- Detta stämmer överhuvudtaget inte. Region Sörmland har inte gått ut med sådana här riktlinjer. Infektionskliniken har heller inget mandat att reglera kommunernas äldrevård. Region Sörmland har under hela pandemin haft samma riktlinjer som tidigare, alltså att individuella bedömningar av alla patienter ska göras även om det under våren, i större utsträckning än annars, gjordes bedömningar över telefon. Vår bild är att det trots svårigheterna i stort sett har fungerat väl även om misstag och avsteg från detta säkerligen har skett, säger Marie Bennermo.

Sörmland tillhör det län som drabbades allra hårdast av covid-19 under våren 2020. Redan innan det första fallet av covid-19 konstaterats i länet fanns troligtvis en omfattande smittspridning i samhället. IVO har genom intervjuer och journalgranskningar kommit fram till att vården på äldreboenden i Sörmland har en rad brister:

  • Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19-pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  • Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

Region Sörmland ska i januari 2021 svara IVO med vilka åtgärder som ska vidtas efter IVOs beslut.

- Vi har just fått beslutet och har inte tillgång till det underlag som IVO baserar sin kritik på. Därför kan vi i nuläget inte kommentera det som tas upp i detalj, men vi kommer självklart att följa upp detta och vidta de åtgärder som behövs, säger Marie Bennermo.

JR6G