15 september 2020

Sänkt pris på antikroppstest

Efter beslut i regionfullmäktige ändrar vi priset för ett antikroppstest till 200 kronor.

Det nya priset gäller från 16 september.

Läs mer om hur provtagningen går till och boka tid på 1177.se

4EHD