5 december 2019

Region Sörmland satsar på framtidens fysioterapeuter

Nu kan fysioterapeuter i Region Sörmland skicka patienter direkt till röntgen, något som tidigare krävde ett läkarbesök. Dessutom är regionen först i Sverige med att erbjuda specialistutbildning i fysioterapi med bibehållen lön.

- Vi är naturligtvis jätteglada att som första region i landet kunna erbjuda detta som en del i vår satsning på våra medarbetare och på förbättrad tillgänglighet, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Målet med satsningen på fysioterapin är att göra arbetet på vårdcentralerna mer effektivt. Idag är totalt 70 fysioterapeuter i Sörmland utbildade i att skriva remisser till röntgen och fler kommer att utbildas i detta under 2020.

- Genom att använda och utveckla kompetensen inom fysioterapi frigörs tid hos bland annat läkare på vårdcentralen och tillgängligheten blir överlag bättre för alla vårdsökande. Det blir helt enkelt en snabbare och smidigare process för både patienter och medarbetare när fysioterapeuternas kunskap tas till vara på detta sätt, säger Gunnel Peterson, sjukgymnast och verksamhetsutvecklare inom fysioterapi för primärvården i Region Sörmland.

Som första region i Sverige erbjuds fysioterapeuter på vårdcentraler att utbilda sig till specialister med bibehållen lön. Utbildningen sker i samarbete med Fysioterapiförbundet och finansieras av Hälsoval Sörmland. Det innebär att fysioterapeuter som arbetar på en vårdcentral i Sörmland kan söka en utbildningstjänst där man arbetar 75 procent på vårdcentralen och gör sin utbildning på 25 procent under 3 år.

Om fysioterapi

Fysioterapi syftar till att främja hälsa med och genom rörelse.Sedan 2014 är fysioterapeut den nya skyddade yrkestiteln för sjukgymnaster och den benämning som används på yrkeskåren i första hand.

Vad kan en specialistutbildad fysioterapeut göra på vårdcentralen?

En specialistutbildad fysioterapeut kan bidra med fördjupad kunskap vid behandling av hälsoproblem och vanliga folksjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, KOL, diabetes, långvarig smärta, psykisk ohälsa, funktionshinder i rörelse-och stödjeorganen och bäckenbottenbesvär.

FUEN