11 oktober 2019

Situationen kring förbrukningsmaterial

I Region Sörmland bedöms att det nu finns tillräckligt med förbrukningsmaterial till vården för att klara helgen och början på kommande vecka. Detta efter direktbeställningar och leveranser från flera olika leverantörer till våra sjukhus och primärvården.

Dessutom sker inventeringar dagligen på alla avdelningar för att material från våra egna sekundärförråd ska kunna fördelas över länet utifrån prioriterade behov.
Situationen följs fortlöpande.

Orsaken till leveransproblemen är att Varuförsörjningen, som sköter upphandling av förbrukningsmaterial inom fem regioner, den 1 oktober bytte distributör. Den nya distributören, Apotekstjänst AB, har sedan starten haft allvarliga problem med sina IT-system, vilket har lett till att många varor inte kommit fram till sjukvården. I väntan på att Apotekstjänst får ordning på sina IT- och leveransproblem kommer Region Sörmland att beställa varor från andra distributörer.

De fem regioner som samarbetar inom Varuförsörjningen är Region Örebro län, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Dalarna.

7Y6A