27 juni 2019

Smålänning till Sörmland som chef för Scenkonsten

Kultur & Utbildning, Region Sörmland har i samband med en omorganisation av verksamheten rekryterat en ny verksamhetschef till Scenkonst Sörmland. Han heter Jörgen Lindvall och börjar i slutet av september.

- Det är ett angeläget uppdrag att i en ny struktur för verksamheten med ett delat ledarskap leda Scenkonst Sörmland. Fokus är att ha ett utvecklingsperspektiv såväl i verksamheten som i konsten, utifrån uppdraget att vara relevanta och angelägna för länets kulturliv. Till detta arbete har vi knutit en erfaren chef med en syn på verksamheten som vi delar, säger Mikael Palo, verksamhetsområdeschef på Kultur & Utbildning.

Scenkonst Sörmland arbetar med den regionala scenkonstverksamheten samt filmfrämjande på regional nivå. Verksamheten har under våren omorganiserats och får nu ett delat ledarskap, där en ny verksamhetschef ska finnas parallellt med Maria Weisby som blir konstnärlig chef.

Jörgen Lindvall har sedan många år arbetat i region Jönköpings län, med olika delar och med skilda uppgifter inom dess kulturverksamhet. Sedan 2010 som kulturchef, men med både konstnärlig och administrativ inriktning som bakgrund.
- Jörgen har en bred bakgrund inom scenkonst, men också som chef och ledare för engagerade medarbetare i politiskt styrda verksamheter. I sin roll som regional kulturchef har han också arbetat med andra konst- och kulturformer utöver scenkonsten, säger Mikael Palo.

-Jag ser fram emot att tillsammans med engagerade medarbetare och den konstnärliga ledningen fortsätta att utveckla verksamheten till förmån för länets invånare och en konstnärlig utveckling, säger Jörgen Lindvall.

 

NED8