8 juni 2020

Smittskydd stänger restaurang i Eskilstuna

Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har i samråd med Eskilstuna kommun beslutat stänga en restaurang i Eskilstuna kommun. Detta gäller från den 9/6.

Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har beslutat om stängning av en verksamhet enligt 5 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger, caféer med mera. Beslutet är taget efter samråd med Eskilstuna kommun. Ägaren till verksamheten är informerad.

Anledning till beslutet är att det vid kommunens besök konstaterades att verksamheten inte efterlevde de föreskrifter och råd som gäller under rådande coronapandemi.

Om verksamheten visar att de vidtagit åtgärder för att förhindra smitta kan beslutet hävas.

Beslutet kan också överklagas till förvaltningsrätten.

WJ1S