28 mars 2019

Snabb fiberutbyggnad i Sörmland under 2018

I oktober 2018 hade 77 procent av hushållen i Sörmland tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s. Det är en ökning med 6,44 procent sedan 2017 – den fjärde snabbaste ökningstakten i landet.

– Bra bredbandsuppkoppling kan vara skillnaden mellan att flytta eller bo kvar, att lägga ner eller utveckla en verksamhet. Därför är det viktigt att på olika sätt skapa förutsättningar att uppnå de ambitiösa målen bredbandsutbyggnaden, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Resultaten kommer från Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2018. På landsbygden i Sörmland var utbyggnadstakten 17 procent. Det innebär att knappt 37 procent av landsbygdens hushåll hade fiberuppkoppling, en ökning från 19 procent året innan.

– Det är naturligtvis glädjande att notera en fortsatt stark utbyggnad och då framförallt på landsbygden. Men det gäller också att vara ödmjuk inför de utmaningar vi har framför oss. Den kvarvarande utbyggnaden kommer att kräva stora insatser innan vi kan bocka av regeringens bredbandsmål, säger Göran Wide, bredbandssamordnare i Region Sörmland.

Fortfarande är det en bit kvar till målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Bland Sörmlands kommuner har Katrineholm kommit längst med 87 procent fiberanslutna hushåll, tätt följd av Oxelösund med 85 procent. Katrineholm är också den kommun som har den snabbaste tillväxten av fiberbredband med nästan 17 procent.

T8GD