18 juni 2019

Sommaren i den sörmländska vården

Sommaren 2019 är väl planerad, vårdplatserna fler än förra året, akuterna och vårdcentralerna har öppet som vanligt och samarbetet med länets kommuner är förberett. För att hålla bemanningen uppe erbjuds dessutom personal under vissa förutsättningar extra ersättningar. Så ser läget ut inför årets sommar i vården.

– Sommarveckorna innebär alltid en extra ansträngning för vården. Våra medarbetare ska få sin välbehövliga ledighet men vi är också skyldiga att erbjuda länets invånare god, tillgänglig och säker vård. Planeringen för sommaren ser i detta avseende bra ut även om det kommer finnas toppar med högt tryck, säger Monica Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Sommaren 2019 ser i stora drag bättre ut än föregående år. Kullbergska har några färre antal vårdplatser öppna jämfört med 2018, på Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset är däremot antalet vårdplatser fler jämfört med förra sommaren.

Operationsverksamheten på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett har reducerad verksamhet under ett antal veckor mitt under sommaren och på Kullbergska är operationsavdelningen stängd delar av sommaren. Mottagningarna reducerar i varierande omfattning men med målet att klara av uppdraget i respektive område

Dialogen med länets kommuner sker kontinuerligt för att samordna samarbetet och kontaktvägarna under sommaren. Primärvården kommer att säkerställa att samordningssjuksköterskor kontinuerligt finns i tjänst hela sommaren Specialiserad sjukvård i hemmet, SSIH, spelar under sommaren, liksom övriga året, en viktig roll med sina närmare 200 anslutna i länet.

Under sommaren finns också verksamhetschef i beredskap med länsövergripande ansvar för samarbetet mellan sjukhusen och fördelningen av vårdplatser. Varje vecka hålls även ledningsmöten med hälso- och sjukvårdsledningen som följer läget på sjukhusen.

Sommarplaneringen startade vecka 23.

Under sommaren, liksom övrig tid på året är den första kontakten 1177 eller 112 vid akuta situationer.

RUSU