13 oktober 2020

Sörmland storsatsar på skogsprogram

Den sörmländska skogen är en näring med stora utvecklingsmöjligheter. Nu startar arbetet med det regionala skogsprogrammet där innovationer, fler arbetstillfällen och det biobaserade samhället är viktiga ingredienser.

- Genom samverkan och dialog vill Sörmland utifrån våra regionala förutsättningar bidra till regeringens vision att "skogen ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av att en växande bioekonomi blir verklighet", säger Mattias Claesson (C), regionråd.

Alla län arbetar för att ta fram regionala skogsprogram och i Sörmland träffas nu flera aktörer för att inleda arbetet med länets skogsprogram. Innovationer, fler arbetstillfällen och det biobaserade samhället är viktiga delar.

Arbetet med ett regionalt skogsprogram drivs som ett samarbete mellan Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och Skogsstyrelsen. Men för att få genomslag måste organisationer och personer med engagemang och intresse för skogen vara med och forma arbetet.

- Det regionala skogsprogrammet ska bli en plattform för samverkan och samhandling och öka kunskapen om skogen som en resurs för en hållbar tillväxt, säger Beatrice Ask, landshövding och ordförande i styrgruppen.

- Skogsstyrelsen bidrar i arbetet med regionala skogsprogram i hela landet. I dessa processer verkar vi för att alla som berörs av skogen ska komma till tals, säger Anna-Lena Lindström, distriktschef, Skogsstyrelsen Sörmland-Örebro

KZGY