7 december 2020

Sörmland utökar samarbetet med Sveriges största traumacenter - Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset, Region Sörmland och Region Västmanland utökar det ömsesidiga samarbetet kring vård av traumapatienter, utbildning och forskning på området.

- Det här kommer att förbättra vården ytterligare för Regionens patienter, dels med garanterad tillgång till Karolinskas högspecialiserade resurser, dels genom möjlighet till mer strukturerad utbildning för våra medarbetare, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi i Region Sörmland.

Region Sörmland och Västmanland har sedan tidigare ett samarbete med Karolinska när det gäller vården av patienter med svåra trauman, till exempel efter bilolyckor. Nu formaliseras det. Samarbetet gäller både vuxna och barn, stöd vid vård av svårt skadade på hemortssjukhuset eller när det finns behov av transport och fortsatt vård när kompetensen och resurserna på Karolinska är livsavgörande.
Karolinskas traumaverksamhet håller utbildningar i traumasjukvård och katastrofmedicin för hela landet.
- Sjukhusen kommer att ingå i utbildningsnätverket vi har byggt upp. De kan också delta i våra återkommande telemedicinska konferenser där specialisterna går igenom samtliga traumapatienter som vårdas på våra sjukhus. Vid behov av snabb rådgivning kan de kontakta oss via telefon eller länk, säger Lennart Adamsson, verksamhetschef.

Karolinskas traumacenter klassas som level-1, enligt amerikansk standard. För att uppfylla kriterierna ska sjukhuset garantera ett komplett omhändertagande av svårt skadade dygnet runt. Det innebär bland annat bemanning av specialister inom ett flertal områden dygnet runt, alla dagar i veckan.
- Behandlingsresultaten efter vård hos oss ligger i nivå med andra stora internationella traumacenter, vilket vi är mycket stolta över, säger Lennart Adamsson.

N2C6