7 september 2020

Sörmlands museum är Årets museum 2020!

Samlingarna har flyttat ut i de publika rummen och presenteras i berättande magasin. Sörmlands museum visar på nya sätt att arbeta som kombinerar föremålens historia med publikens upplevelse. Med berättelsen och människan i centrum, skapar museet en mötesplats där publiken kan delta i museets verksamhet, bidra till samlingarna och möta andra människor.

Så lyder juryns motivering bakom utmärkelsen som 2020 går till Sörmlands museum för sitt nydanande arbete med att göra samlingarna tillgängliga för publiken.

Hösten 2018 invigde Sörmlands museum länets nya museihus i Nyköping med ett unikt koncept där besökarna erbjuds att nära och direkt ta del av människors livsberättelser. Museets samlingar har plockats fram och placerats mitt i huset, fullt synliga och tillgängliga för publiken. Samlingarna har satts samman för att gestalta berättelser om och av människorna bakom föremålen, arkivhandlingarna och fotografierna, ge nutida och historiska perspektiv och samtidigt belysa stora, existentiella frågor.

Att sätta människan i centrum – gårdagens, dagens och morgondagens – är ledstjärnan för museets verksamhet, och i det nya huset har denna bärande idé kunnat förverkligas fullt ut.

- Vi är enormt glada för den fina utmärkelsen! Den är ett erkännande av det stora arbete som har pågått under flera år. Vi är oerhört stolta över den uppmärksamhet som våra Berättande magasin har fått både i museisektorn och hos publiken, säger Susanna Janfalk, länsmuseichef på Sörmlands museum. Museets alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet där förra länsmuseichefen Karin Lindvall haft en central roll.

Priset delades ut av kulturminister Amanda Lind under Sveriges museers digitala museimöte den 7 september.

Juryn

Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet, styrelseledamot Sverige Museer, juryns ordförande, Pontus Forslund, administrativ chef Sektor Museer, Göteborgs stad, styrelseledamot Svenska ICOM, Liv Ramskjær, generalsekreterare Norges museumsförbund, Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum (Årets museum 2019), Åsa Karlsson, riksdagsledamot (S), ledamot Kulturutskottet.

Om utmärkelsen Årets museum

Utmärkelsen Årets museum tilldelas ett museum i Sverige som visat förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet, fått genomslag hos publiken och medfört ett mervärde för museisektorn. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till utmärkelsen av Sveriges alla ca 1700 museer. Bland de föreslagna kandidaterna nominerar juryn tre finalister av vilka en tilldelas utmärkelsen.

11W7