16 juni 2020

Sprängarbeten påverkar framkomligheten vid Mälarsjukhuset

Nästa vecka, 26, startar åter sprängningar vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Arbeten sker vid Kungsvägen, i närheten av huvudentrén. All trafik stängs av under tiden sprängningarna sker.

Sprängningar vid Kungsvägen

För att bereda plats för den nya vårdbyggnaden mitt emot parkeringshuset på Kungsvägen ska berg sprängas bort. Sprängningarna pågår under sommaren med uppehåll under vecka 30, 31, 32. Därefter fortsätter sprängningarna som beräknas pågå fram till våren 2021.

Under tiden för sprängningarna kommer en del av Kungsvägen att stängas av. Vakter placeras ut för att se till att gående, cyklister och fordonstrafik inte befinner sig i området när vi spränger.

17 augusti stängs Kungsvägen av helt, från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. Vägen blir avstängd till och med hösten 2023. Trottoaren närmast parkeringshuset kommer fortsatt att vara öppen för gående.

Sprängningarna startar vecka 26 och varje sprängning beräknas ta några minuter.

Tider för sprängningarna är vardagar klockan:

  • 07:15
  • 12:15
  • 17:15
  • 18:15

Sprängningar vid Odlarvägen

Två nya strålningsbunkrar för cancerbehandling ska byggas vid Odlarvägen. För att göra plats för dem och för att dra om vägen behöver vi spränga i två omgångar under hösten. Startdatum meddelas senare.

ZMCY