14 juni 2019

Sprängarbeten vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset

Nu förbereds marken för de nya vårdbyggnaderna på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Dagliga sprängarbeten under flera veckor väntar vilket påverkar besökare till sjukhusområdet.

– Nu tar vi nästa steg i förberedelserna för de nya husen. Vi har rivit den tidigare huvudentrén och nu behöver vi spränga bort en del berg som finns i marken för att kunna bygga de nya husen, säger Mathias Hjelte, förvaltare på Nyköpings lasarett.

Sprängningen i Nyköping pågår en kvart åt gången, några gånger per dag och startar på tisdag. Vissa gångvägar och kulvertar kommer att stängas av under den tiden. Besökare till sjukhuset uppmanas komma i god tid till sitt besök.

På Kullbergska sjukhuset startar arbetet med att sätta i pålar i marken som det nya huset ska stå på. Sprängarbetet startar vecka 26.

– Sprängningarna i sig inte låter så mycket. Däremot låter det en del när vi pålar, borrar, schaktar och forslar bort material. Det kan också bli dammigt på arbetsplatsen, säger Emil Wiklund, förvaltare på Kullbergska sjukhuset.

Fakta Nyköpings lasarett:

Sprängningen startar tisdagen den 18/6.
Semesteruppehåll under veckorna 28-31.
Sprängarbetet fortsätter vecka 32.

Sprängtider: måndag till fredag: klockan 08:30-08:45, 12:00-12:15,17:00-17:15 (på fredagar ingen sprängning klockan 17:00)

Kulvert mellan målpunkt A i höghuset och B/C i gamla lasarettsbyggnaden samt gångvägen utanför byggområdet vid den tidigare huvudentrén stängs av under sprängtiderna.

Fakta Kullbergska sjukhuset:

Pålningen startar vecka 25
Sprängningen startar vecka 26
Semesteruppehåll under veckorna 28-31
Sprängarbetet fortsätter vecka 32
Sprängtider: måndag-fredag: klockan 9:00-9:15, 12:00-12:15, 17:00-17:15 

Notera att tidigare information har gått ut om 2 tillfällen/dag på Kullbergska och nu har en morgontid lagts till.

BF3S