9 juni 2020

Stängd restaurang får öppna

Den restaurang som smittskydd Sörmland stängde under måndagen får åter öppna.

Den restaurang i Eskilstuna som smittskydd Sörmland stängde under måndagen får åter öppna, beslutet har upphävts. Detta efter att verksamheten vidtagit åtgärder för att minska trängsel och risk för smittspridning.

NB6Y