24 januari 2020

Starten för 1177 i egen regi

Region Sörmland driver sedan årsskiftet 1177-rådgivningen via telefon i egen regi. Sedan starten har svarstiden periodvis varit lång men primärvården har noterat en ökad kvalitet när de gäller patienter som skickats vidare till vårdcentralerna för fysiska besök.

Region Sörmland tog under hösten över 1177-rådgivningen i egen regi med egna sjuksköterskor vid telefonerna. Den första tiden fanns backup från den tidigare rådgivningsverksamheten men sedan årsskiftet är det enbart sjuksköterskor i Region Sörmland som svarar.

- Under de första veckorna har vi av olika anledningar haft problem att nå den svarstid vi vill. Belastningen har varit hög men från slutet av januari och framåt ser vi att detta kommer att lätta då vi nu har flera nya medarbetare på plats som genomgått den utbildning som krävs, säger Svante Sjöstedt, tillförordnad chef för division medicinsk service.

En del av syftet med att ta över rådgivningsverksamheten i egen regi är att förbättra kvalitén och lotsa de patienter som behöver vidare hjälp till rätt plats i vårdkedjan, som ibland kan vara egenvård. Detta är något som noterats av vårdcentralerna i länet.
- Primärvården betonar redan den kvalitetshöjning som skett och märker att de patienter som kommer till dem efter att först ha talat med sjuksköterskorna i 1177 fått en bra bedömning, säger Svante Sjöstedt.

Sjuksköterskorna som svarar när invånarna ringer har sedan starten konstaterat att ett relativt stort antal samtal har handlat om ombokning av tider och förnyelse av recept. Något som inte hanteras av 1177-sköterskorna. Dessa tjänster finns däremot på 1177.se där även flera andra e-tjänster är tillgängliga.

YWWM