20 mars 2020

Två miljoner till stödinsats för besöksnäringen

Krisen i det nya coronavirusets spår fördjupas allt mer för besöksnäringen och närliggande branscher. Region Sörmland beslutar därför att ge bolaget STUA i uppdrag att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland värt två miljoner kronor.

- Kan vi på det här sättet underlätta företagens överlevnad i en svår tid är det mycket värt för hela Sörmland. Besöksnäringen är oerhört viktig för en stark och hållbar utveckling i vårt län, därför tar vi nu det här beslutet, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Sörmland och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

STUA är ett bolag som ägs av länets kommuner, Region Sörmland, privata företag, privatpersoner och bolagets medarbetare. STUA är sedan tidigare upphandlade av Region Sörmland som operativt ansvariga för det regionala turismuppdraget.

- Pengarna är välkomna och väl behövda, det ser vi redan nu. Det är fantastiskt att vi kan samordna oss på det här sättet säger Urban Wallin, styrelseordförande i STUA.

Både besöksmål och underleverantörer drabbas av coronavirusets spår vilket kan leda till att företag helt slås ut. Besöksnäringen i Sörmland består i stor utsträckning av småföretag med låga marginaler. Flera företag uppger att de riskerar att hamna i stora ekonomiska svårigheter i närtid om inte förändring sker eller stöd sätts in.

Två miljoner kronor avsätts nu för stödinsatsen som bland annat innebär att STUA samordnar ett antal stödfunktioner för stöd inom affärsrådgivning, kontakt med finansiärer, affärsjuridik, personalfrågor, inköp, lager, försäkringsfrågor med mera.

Förslag till insatser finns samlade i en handlingsplan och innefattar bland annat att etablera en samverkanfunktion mellan STUA, ALMI och Region Sörmland.

NMJV