13 september 2019

Stora historiepriset 2019 går till Annika Sandén

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2019 till Annika Sandén, docent i historia vid Stockholms universitet. Hon får priset för sin förmåga att nå ut till en bredare allmänhet så att historisk forskning och kunskap kommer fler till del.

 

Annika Sandén är förutom forskare även författare och en mycket efterfrågad föreläsare. Hon har skrivit ett flertal artiklar och böcker, både akademiska och populärvetenskapliga, som har belönats med många priser.

Annika Sandéns forskningsområde handlar om 1500-, och 1600-talens vardagsliv och villkor, om människornas samspel och samhällets organisation. Hennes fokus ligger på hur livet och samhället fungerade på lokal nivå, vilka konflikter som uppstod, varför och hur de löstes.

Prisutdelning 18 september

Prisutdelningen äger rum den 18 september kl. 18.30-20.30 på Sörmlands museum i Nyköping. Alla är välkomna till prisceremonin och efterföljande samtal mellan Annika Sandén och Tobias Svanelid, redaktör för Vetenskapsradion, Sveriges radio, P1. Fri entré.

Om Stora historiepriset

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kultur- och fritidsnämnd till "historiker eller annan som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat".

Mer information om Stora historiepriset hittar du på www.sormlandsmuseum.se.

7QXE