12 juli 2019

Succé för Region Sörmlands film om passiv rökning

Flera hundra tusen visningar på sociala medier, medverkan på europeiska filmfestivaler, intresse från Svenska regioner och kommuner och nu WHO, världshälsoorganisationen. Region Sörmlands film om faran med passiv rökning väcker intresse runtom i världen.


Filmen riktar sig särskilt till småbarnsföräldrar med syfte att öka medvetenheten kring farorna med tobaksrök. Ambitionen med filmen är att ge alla barn förutsättningar att växa upp i en hälsofrämjande miljö. Filmen har även blivit utvald till visningar på flera internationella filmfestivaler.

Materialet som vi har tagit fram kan användas för diskussion och reflektion med föräldrar och vuxna i barns närhet om passiv rökning. Materialet består av film, affischer, bilder och diskussionsfrågor och har tagits fram i samverkan med en referensgrupp från familjecentralen i Vingåker, barnhälsovården och mödrahälsovården.

Under våren har den animerade filmen fått stor spridning i sociala medier och väckt intresse runt om i Sverige, Europa och världen. Nyligen lade WHO upp filmen på sin facebooksida med information om hur viktigt det är att skydda barns mot tobaksrök Varje år dör nämligen 65.000 barn i världen i sjukdomar som kan kopplas till passiv rökning (källa: WHO).

Materialet Skydda barn mot tobaksrök är ett resultat av särskilda medel avsatta från politiken med syfte att minska rökningen bland gravida och småbarnsföräldrar i Sörmland. Socialstyrelsens sammanställda nationella statistik som publicerades 2017, visar nämligen att de regionala skillnaderna i föräldrars rökvanor är stora och Sörmland hade rikets högsta andel barn (födda 2015) som utsattes för rök i hemmet; 17 % av barnen utsattes för tobak i hemmet vid såväl 0–4 veckor som vid 8 månaders ålder. Jämfört med riket är Sörmland också det län där flest pappor till spädbarn röker.

G7DG