8 oktober 2019

Förslag att införa tarmcancerscreening i Sörmland

Nio sörmländska liv per år kan räddas med införande av allmän tarmcancerscreening. Region Sörmland vill införa undersökningarna med start 2020.

– Förutom att screeningen räddar liv så kommer den även att kunna fånga upp de som är i riskzonen för att utveckla cancer så att de kan erbjudas fortsatta kontroller, säger Jonas Lindeberg regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med över 6000 nya fall per år. Vid tidig upptäckt kan nästan alla patienter botas men patienter med sent upptäckta tumörer och avancerad sjukdom har betydligt sämre prognos. Regionala cancercentrum i samverkan och Socialstyrelsens screeningråd rekommenderar ett allmänt införande av tarmcancerscreening.

– Genom att införa en generell tarmcancerscreening i Sverige visar beräkningar att omkring 300 liv per år kan räddas, vilket innebär cirka nio liv per år i Sörmland, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förslaget är att alla kvinnor och män i åldern 60-74 år erbjuds delta i screeningen. Införandet föreslås starta i januari 2020. Första året kallas de som under 2019 och 2020 blir 60 år, därefter ökas antalet som kallas med ytterligare två årskullar/ år fram till 2023, då programmet är fullt utbyggt vilket innebär att 29 000 personer kommer erbjudas tarmscreening.

Regionen föreslås ansluta sig till det Gemensamma samordningskansli, GSK för tjock- och ändtarmscancerscreening, som är väletablerat, har erfarenhet av rutiner att samordna screening för tjock- och ändtarmscancer för Stockholm-Gotlands befolkning sedan 2008. Samtliga regioner i Sverige är erbjudna att ansluta sig till kansliet vilket skulle gagna effektvitet, kvalitet och pris samt en jämlik tarmcancerscreening.

Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 15/10.

GYAA