15 juni 2020

Telefonlinje om corona på flera språk

Region Sörmland ansluter sig till den nationella telefonlinjen som öppnats för att kunna möta behovet av information om coronaviruset på fler språk. Hit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om corona på arabiska, somaliska, tigrinja/amarinja, persiska och ryska.

Region Sörmlands hälsoinformatörer kommer att hjälpa till att bemanna den nationella telefonlinjen som öppnats i samverkan med Folkhälsomyndigheten och flera andra regioner. Hit kan invånare ringa och få svar på allmänna frågor om coronaviruset på arabiska, somaliska, tigrinja/amarinja, persiska och ryska.

Telefonnumret är: 08-123 680 00 och linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen kommer att finnas i minst 6 månader, med eventuellt förlängning vid behov.

Linjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning utan som ett komplement till 1177 Vårdguiden och 113 13 för att besvara allmänna frågor om corona, exempelvis:

  • Vad är corona-virus?
  • Hur smittar det? Hur sprids det?
  • Vilka är symptomen?
  • Hur skyddar man sig? Hur förhindrar man smittspridning?
  • Var kan jag få mer information om Coronavirus?
  • Var finns det information på olika språk?
  • Vart vänder jag mig om jag är sjuk?
  • Vid behov av sjukdomsbedömning eller hjälp med enskilda patientärenden hänvisas till 1177 på telefon, och vid akuta och livshotande besvär till 112.
BXQ3