25 november 2019

Testa dig – det går att leva ett vanligt liv med hiv

Att leva med hiv innebär en risk att bli bemött med okunskap, fördomar, obefogad rädsla eller avståndstagande. Men det finns effektiva mediciner och en välinställd behandling gör att hiv inte smittar vid samlag. Det syns inte att man har hiv och de flesta kan leva ett alldeles vanligt liv. I samband med World Aids Day 1/12 uppmärksammas hiv och värdet av att testa sig på vårdcentraler i Sörmland.

– Vi uppmuntrar till generös hiv-testning eftersom det är bättre att få ett besked om diagnosen och behandlas än att inte veta, riskera smitta andra och själv vara orolig inför att göra testet, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

Ett hiv-test är enkelt att ta, kostnadsfritt och ska inte nekas någon.
– Flera stora forskningsstudier visar nu tydligt att en välinställd behandling med bromsmediciner gör att hiv inte smittar vid samlag. En person som har en välinställd hiv-behandling behöver inte, i samråd med sin behandlande infektionsläkare, använda kondom eller informera sin partner om smittan, säger Helena Hervius Askling.

– Med tanke på dagens effektiva behandling kan man ha ett långt och vanligt liv som alla andra. Att bära på smittan utan att veta om det innebär ökad risk för svåra infektioner, cancer och förstås risken att smitta andra oavsiktligt, säger Göran Stenlund, infektionsläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Med bättre kunskap är förhoppningen att förståelsen ska öka och därmed att diskriminering och särbehandling av personer som är smittade ska upphöra.

Fakta om hiv i Sörmland

  • Hiv är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.
  • I Sörmland behandlas cirka 150 personer med hiv på infektionsmottagningen på Mälarsjukhuset.
  • De senaste fem åren har i genomsnitt 8 personer per år fått diagnosen hiv i Sörmland, 2018 anmäldes 4 fall.
  • Cirka 800 människor i Sverige beräknas ha hiv utan att veta om det

Mer information om hur du testar dig finns på hividag.se

Mer information om hiv hittar du på 1177.se.

BNAD