17 december 2019

Testamenterad summa blir psykiatrisk forskning

Tre forskningsprojekt inom psykiatrin får del av den testamenterade gåva som Region Sörmland fick i början av 2019. Schizofreni hos barn och unga och en djupdykning i samtalsterapi som behandlingsform är områden dit pengarna går.

- Klinisk forskning är en viktig del av Region Sörmlands verksamhet och gåvan kommer nu till stor nytta inom den patientnära psykiatriska forskningen, säger Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård.

Det var i början av 2019 som Region Sörmland fick en gåva på cirka 1,7 miljoner kronor av två privatpersoner som i sitt testamente förordat att kvarlåtenskapen skulle tillfalla regionen. Villkoret var att summan skulle användas för att främja ändamål inom den psykiatriska forskningen.
Tre forskningsprojekt har beviljats medel från gåvan. Ett av dem är att forska om schizofreni och bipolär sjukdom. En allvarlig sjukdom som är extra allvarlig om den bryter ut under barn- och ungdomsåren.

- Patienter med tidigt debuterad psykos har ofta dålig prognos och är ofta livslångt beroende av vård. Genom ökad kunskap kan vi förbättra den diagnostiska processen och därmed möjligheten till rätt behandling, ökad funktion och livskvalitet. Mer kunskap inom området är därför mycket välkommet och intressant, säger Mari Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder.

Två projekt tittar också närmare på hur samtalsterapin, som är en stor och viktig del inom psykiatrin, egentligen fungerar som terapiform. Hur den upplevs av patienterna och hur terapeut- och behandlingsfaktorer inverkar på utfall av behandlingen.

E447