12 november 2020

Tillfällig brist på pneumokockvaccin

Stor efterfrågan på vaccin mot pneumokocker har lett till en brist hos våra leverantörer. Det betyder att du som är i riskgrupp och önskar vaccinera dig mot pneumokocker behöver komma vid ett senare tillfälle.

- Just nu är det stor efterfrågan på vaccin mot pneumokocker, både i Region Sörmland och i hela Sverige, som har lett till en tillfällig brist hos vår leverantör. Det innebär att du som bokat tid för vaccinering under de närmsta veckorna kan behöva komma tillbaka senare för att vaccinera dig mot pneumokocker, säger Mats Henningsson, Hälsovalschef i Region Sörmland.

Vad innebär det för mig som är riskgrupp och vill ta pneumokockvaccinet?

  • Du som bokat tid för vaccinering under de närmsta veckorna och enbart vill vaccinera dig mot pneumokocker – avboka din tid.
  • Du som har bokat tid för vaccinering under de närmsta veckorna och vill vaccinera dig mot både pneumokocker och influensa – behåll din tid. Om pneumokockvaccin inte finns tillgängligt när du kommer på din tid blir du kallad till ett senare tillfälle.
  • Vi återkommer med information för dig som enbart vill vaccinera dig mot pneumokocker om när och hur du bokar tid för vaccinering.

Vad är anledningarna till bristen?

Under pandemin med covid-19 har betydelsen av vaccination av äldre hamnat i fokus, och den globala efterfrågan på pneumokockvaccinet Pneumovax har ökat kraftigt. Efterfrågan är för närvarande mycket hög i Sverige och leverantörerna har brist i sina lager. Flera regioner har redan överskridit det antal som de uppskattade sig i våras att behöva och leverantörerna jobbar för fullt med att få ännu fler doser till Sverige. Region Sörmland har ännu inte fått det fulla antalet doser som vi har beställt.

SHHN