19 november 2020

Tillfällig paus för vård som kan vänta

Hälso- och sjukvården i Region Sörmland pausar viss planerad, icke akut, somatisk vård för vuxna på sjukhusen från måndag 23/11. Anledningen är ökat inflöde av covidpatienter i kombination med högt tryck på övrig vård.

- De senaste dagarna har vi haft ett mycket högt tryck på våra vårdavdelningar. Hälso- och sjukvården har därför ett behov av att pausa viss planerad vård för vuxna och temporärt öka antalet vårdplatser för att möta det förväntade ökade slutenvårdsbehovet, inflödet av covid-19 patienter till följd av ökad smittspridning i samhället, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör och sjukvårdsledare i den regionala staben i Region Sörmland.

Alltfler patienter med covid-19 kommer in till de sörmländska sjukhusen. Dessa behöver både vanliga vårdplatser och intensivvårdsplatser. Dessutom innebär hösten alltid ett ökat tryck på vården av patienter i behov av vård av andra orsaker. För att kunna planera och använda de resurser som finns, omhänderta patienterna och ge medarbetarna rimliga möjligheter måste vissa planerade ingrepp för vuxna därför skjutas fram.
- Det är inget totalt stopp för den planerade vården. Viss verksamhet påverkas inte, det handlar om åtgärder för vuxna patienter som kräver slutenvårdsplatser, operationsresurser eller paramedicinska resurser och inte bedöms vara akuta, säger Monika Samuelsson.

  • Beslutet att stoppa elektiva ingrepp, alltså planerad vård som bedöms kunna vänta, gäller från måndag den 23/11 fram till den 10/1.
  • Beslutet gäller enbart vuxna och ingrepp planerade på länets somatiska sjukhus.
  • Screeningsverksamhet, psykiatri och primärvården och vård för barn påverkas ej av beslutet.
  • Är man i behov av vård ska man inte tveka att söka.
Q4PZ