3 maj 2019

Transdev Sverige AB vinner busstrafikavtalet för Eskilstuna

Transdev AB får fortsatt uppdrag att bedriva kollektivtrafiken i Eskilstuna även nästa avtalsperiod. Det beslutade Region Sörmland idag.

Det nya, tioåriga avtalet om en säker, modern och trygg kollektivtrafik börjar gälla den 13 december 2020 och är värt cirka 1,6 miljarder kronor.

- En kollektivtrafik som är modern, punktlig och bekväm och som underlättar människors vardag är en förutsättning för att Sörmland och Eskilstuna ska kunna utvecklas. Avtalet bidrar ytterligare till vårt övergripande mål att få fler att resa hållbart med buss och tåg, säger Monica Johansson (S), ordförande för regionstyrelsen i Sörmland. Sedan 2016 ställs krav på 100 procent förnybara drivmedel i busstrafiken i Sörmland.

- Upphandlingen säkerställer att busstrafiken i Eskilstuna tar hög och långsiktig miljöhänsyn. Vi får nu en busstrafik med såväl el som biogas vilket är i linje med kommunens mål. Det nya avtalet stärker också vår samverkan med både trafikföretaget och Region Sörmland, vilket kommer att leda till en ännu bättre busstrafik för Eskilstunas resenärer, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Modern teknik och nyare fordon

För resenärernas del innebär avtalet modernare fordon med wi-fi och usb-laddning, hjärtstartare, barnsäten och kamerabevakning.

- Vi har utvärderat anbuden i två spår: pris och kvalitet. Transdev har lagt det näst lägsta anbudet och lämnat en kvalitetsbeskrivning som vi bedömer säkerställer en bra leveranskvalitet under hela avtalsperioden, som sammantaget ger det mest fördelaktiga anbudet, säger Åsa Bjerke, verksamhetschef för kollektivtrafiken.

Upp till cirka 25 procent av ersättningen till Transdev kommer att baseras på NKI (Nöjd Kund Index) och punktlighet. Kort sagt: ju nöjdare kunderna är och ju punktligare trafiken körs, desto högre ersättning betalas ut. Region Sörmland bedömer att helhetskostnaden för trafiken blir något lägre än idag.

Till upphandlingsdokumenten

Kontakt Eskilstuna kommun:
Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens ordf.
Eskilstuna kommun
Telefon: 016-710 74 12
Skyddad adress

 

Fakta: Busstrafiken i Eskilstuna

  • Namn på upphandlingen: Busstrafik Norra Sörmland
  • Avtalsstart: 13 december 2020
  • Antal anbudsgivare i upphandlingen: 3
  • Antal fordon i trafikavtalet: ca 70
  • Giltighetstid för avtalet: 10 år
  • Totalt värde: ca 1,6 miljarder kronor

Fakta: Transdev Sverige AB

  • Transdev Sverige AB ingår i koncernen Transdev Group med persontrafik i 20 länder.
  • I Sverige är Transdev en av de största operatörerna inom persontrafik och bedriver verksamheter inom buss, tåg, spårvagn och båt i hela Sverige.
  • Transdev har ca 3 000 medarbetare och omsätter närmare tre miljarder per år.
MAFG