16 april 2019

Trycksåren minskar och arbetet intensifieras

Allt färre patienter i vården har trycksår visar den senaste mätningen från SKL. Andelen patienter som drabbas av trycksår på sjukhus i Sörmland sjunker från 16,8 procent 2018 till 12,6. Det är dock en bit kvar till rikssnitt och flera insatser är igång.

- Det är självklart glädjande att vi förbättrar våra resultat. Främst för patienterna eftersom trycksår av olika grad kan ge stora komplikationer och föra med sig onödigt lidande, men också för medarbetarna då resultatet visar att vi jobbar åt rätt håll, säger Monica Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Region Sörmland har en nollvision mot trycksår och arbetar på flera sätt med att förbättra resultaten. I vården finns speciella trycksårsombud med extra kunskap och nyligen startade utbildningar med fokus på omvårdnad i team. En utbildning som både sjuksköterskor och undersköterskor ska gå.
- Vårdskador är något vi måste ha fokus på under dygnets alla timmar och är viktigt för hela teamet kring patienten, säger Monica Samuelsson.

Om mätningen

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en så kallad punktprevalensmätning. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Då alla patienter vid en viss tidpunkt mäts blir patienter med långa vårdtider överrepresenterade.

2019 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 14 800 patienter. Mätningarna omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård.

Rikssnitt för trycksår som uppstått på sjukhus sjönk från 10,6 procent 2018 till 9,3 2019

C8W8