19 mars 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland den 19/3 2020

En person med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland, 19/3. En person har avlidit, ingen patient vårdas på intensivvårdsavdelning.

En person med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Ingen patient vårdas på intensivvårdsavdelning. Under onsdagskvällen avled dessutom ytterligare en patient med konstaterad covid-19, en äldre man med flera underliggande sjukdomar

Totalt i Region Sörmland fyra avlidna sedan i måndags, 16/3, tre män och en kvinna. Alla äldre personer med flera underliggande sjukdomar och tillhörande den riskgrupp som Folkhälsomyndigheten anger, det vill säga personer 70 år och uppåt.

33WB