10 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 10/4 2020

122 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 31 av dessa patienter får intensivvård.

122 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 31 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 2 patienter. Båda äldre än 70 år med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 69 personer.

2W3M