1 maj 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 1/5 2020

88 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 24 av dessa patienter får intensivvård.

88 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 24 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 1 patient, äldre än 70 år med underliggande sjukdom.
Totalt antal avlidna på sjukhus: 125 personer.

Totalt har cirka 597 personer med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland. 373 personer har skrivits ut till hemmet.

YVF3