22 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 22/4 2020

108 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 26 av dessa patienter får intensivvård.

108 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 26 av dessa patienter får intensivvård.

13 patienter vårdas i andra län, 10 av dem får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 1 patient, äldre än 70 år med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 114 personer.

N8M3