23 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 23/4 2020

111 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 27 av dessa patienter får intensivvård.

111 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 27 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: 2 patienter, båda personerna äldre än 70 år med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 116 personer.

Totalt har cirka 540 personer med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland. Över 300 personer har skrivits ut till hemmet.

Kommentar från Magnus Johansson, regional sjukvårdsledare i Region Sörmland: Situationen avseende antalet patienter som behöver slutenvård i Region i Sörmland är fortsatt stabil där antalet patienter som kommer in varje dag balanseras av antalet patienter som kan skrivas ut.

GA6M