2 april 2020

Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 2/4 2020

115 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 27 av dessa patienter får intensivvård.

115 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 27 av dessa patienter får intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senast dygnet: fyra patienter. Tre patienter äldre än 70 år, en patient yngre än 70 år. Samtliga med underliggande sjukdom.

Totalt antal avlidna på sjukhus, 30 personer.

UH2U